This is a Purot.net wiki

Yhteinen tuotos

 • Share or embed page's contents

  Sharing settings
  Embed settings


  Page sharing link
  Embed code

  oEmbed link for discovery function
  Direct oEmbed link

Aihe ja ryhmä

Kirjoittaakaan tähän ryhmänne ongelma tai aihe.

Tässä projektityössä pohdimme, mitkä asiat vaikuttavat netistä saatujen tietojen luotettavuuteen ja miten luotettavuutta voi arvioida. Esim. lähdekritiikki.

 

Ryhmän jäsenet:

 • Eetu Esimerkki
 • Maija Meikäläinen
 •  

Projektityön tuotos

Työstäkää tähän työnne tuotos.

Kuva

Instructions: There is no content yet. You will find the editing tools on the left when hovering your mouse over this area. You can start editing by double clicking this.

Käsitekartta

Esitys

Liitetiedostot

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

jatketaanpa tästä aiheesta #täällä
hponka hponka   (10.05.2013 10:33)
  Reply

@hponka dsdsdf
hponka hponka   (10.05.2013 10:32)
  Reply

testi
hponka hponka   (10.05.2013 10:31)
  Reply

Keskustelua tänne ja ohjaajan kommentit.
hponka hponka   (12.04.2013 11:28)
  Reply