This is a Purot.net wiki

Ryhmätyö

 • Share or embed page's contents

  Sharing settings
  Embed settings


  Page sharing link
  Embed code

  oEmbed link for discovery function
  Direct oEmbed link

1. Aihe ja ryhmä

Ohje: Valitkaa työskentelynne aihe. Nimetkää tähän myös ryhmänne jäsenet.

2. Tavoite tai ratkaistava ongelma

Ohje: Miettikää ryhmässä, mitä avoimia ongelmia/haasteita aiheeseen liittyy tai muu aiheeseen liittyvä asia, jonka haluatte selvittää. Valitkaa niistä yksi. Perustelkaa valintanne - miksi juuri se on tärkeä?

 

3. Avoimia kysymyksiä

Ohje: Listatkaa tähän kysymyksiä, joiden ratkaisu on tarpeen tavoitteeseenne pääsemiseksi.

4. Lisätietoa aiheesta

Ohje: Hakekaa lisätietoa aiheesta ja esittämistänne kysymyksistä. Koostakaa tähän löytämänne tiedot ja lähteet.

5. Ryhmän tuotos

Ohje: Keskustelkaa yhdessä, mitä uutta tietoa olette löytäneet ja koostakaa tähän yhteinen ratkaisunne ongelmaan tai asettamaanne tavoitteeseen.

Kuva

Instructions: There is no content yet. You will find the editing tools on the left when hovering your mouse over this area. You can start editing by double clicking this.

Käsitekartta

Esitys

Liitetiedostot

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username