This is a Purot.net wiki

Projekti II

 • Share or embed page's contents

  Sharing settings
  Embed settings


  Page sharing link
  Embed code

  oEmbed link for discovery function
  Direct oEmbed link

Ryhmän tiedot

Ryhmän jäsenet ja muut perustiedot tähän

Tavoite tai ratkaistava ongelma

Sopikaa ryhmänne yhteinen tavoite tai ratkaistava ongelma. Kirjatkaa se tänne eri näkökulmat huomioon ottaen.

Työskentelyteoria

Mikä on teorianne aiheesta nyt? Mitä tiedätte siitä?

Tehkää yhdessä käsitekartta aiheesta ja tuokaa se tähän

Lisätietoa aiheesta

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Yhteinen tuotos tähän - nimetkää itse!

Tehkää tähän varsinainen yhteinen tuotoksenne. 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username