This is a Purot.net wiki

Aikataulut

 • Share or embed page's contents

  Sharing settings
  Embed settings


  Page sharing link
  Embed code

  oEmbed link for discovery function
  Direct oEmbed link

Projektien alustava aikataulu

Tammikuu Suunnittelua, ryhmien muodostaminen
Helmikuu Ryhmien ensimmäiset tapaamiset, tavoitteiden määrittely ja työtapojen sopiminen ryhmissä
Maaliskuu Tiedonhakinta ja -työstäminen ryhmän tavoitteen mukaisesti. Ryhmät työskentelevät wikissä ja muiden some-välineiden avulla itsenäisesti. 
Huhtikuu Analyysi ja tulosten raportointi alkaa, ryhmien välinen yhteinen välipalaveri
Toukokuu Raportit valmiina, esitys ja opponointi

 

testi

Instructions: There is no content yet. You will find the editing tools on the left when hovering your mouse over this area. You can start editing by double clicking this.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username